Termeni și condiții

1. Informații despre site

Site-ul web Autores™ este administrat de S.C. Corfils S.R.L. cu sediul social în Bistrita, Aleea Rotunda nr. 2 Bl.2 sc. A ap.5 Bistrita – Nasaud România
Număr de Înregistrare la Registrul Comerțului Bistrita: J06/910/2008, CUI: RO24415536
Site-ul oferă servicii de transport persoane in Europa.

2. Acceptarea condițiilor

Utilizarea site-ului AUTORES.RO, logarea cât și accesul la serviciile oferite reprezintă o acceptare din partea dumneavoastră a termenilor și condițiilor de confidențialitate detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.
Utilizatorul va avea acces permanent la Termenii și Condițiile pentru utilizarea site-ului https://autores.ro pentru a le putea consulta în orice moment.
În situația în care nu sunteți de acord cu aceste condiții, vă solicităm să nu utilizați site-ul nostru https://autores.ro. Autores™ își rezervă dreptul de a actualiza sau/și revizui Termenii și Condițiile în orice moment fără o notificare prealabilă, tocmai de aceea, vă solicităm să urmăriți în mod periodic eventualele modificări.

3. Drepturile de autor

Informațiile publicate pe https://autores.ro aparțin site-ului, prin urmare, aceste informații nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă fără acordul in scris acordat în prealabil de reprezentantul legal al societății S.C. CORFILS S.R.L. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legii în vigoare. Orice încălcare a drepturilor de autor poate fi sesizată pe adresa de mail contact@autores.ro

4. Încheierea contractului

Odată cu Încheierea contractului prin intermediul site-ul https://autores.ro, clientul este de acord cu modalitatea de comunicare utilizată de societate S.C. CORFILS S.R.L., respectiv prin telefon sau email.
Încheierea contractului are loc numai în momentul emiterii facturii fiscale.

5. Limitare răspundere AUTORES.RO

Site-ul https://autores.ro, precum și orice software utilizat în cadrul acestuia sunt furnizate în modalitatea în care se găsesc și atâta timp cât sunt disponibile, fără nici un fel de garanție.
Nu ne asumăm răspunderea pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea site-ului https://autores.ro, în totalitate sau parțial.

6. Garanții și Litigii

Garanții – Prestatorul de servicii garantează pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale și legale pe care și le-a asumat prin contract.
Litigii – Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor sau prin procedura medierii. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă sau prin mediere, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

7. Protecția datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, site-ul nostru administrat de S.C. CORFILS S.R.L., are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre dumneavoastră, un membru al familiei, ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea furnizării serviciilor noastre.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc și să soliciți ștergerea datelor.
Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.
Pentru exercitarea acestor drepturi, te poți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Departamentul Reclamații, la adresă de e-mail contact@autores.ro . De asemenea, îți este recunoscut dreptul de a te adresa justiției.

Termenii și condițiile generale şi speciale de rezervare se aplică la utilizarea paginii și la rezervarea de călătorii in colaborare cu FlixBus.  Contractorul pentru rezervarea de călătorii (vânzător de bilete),  este FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, denumit în continuare FlixMobility,  mai multe detalii aici